Οι άδειες GNU

Εδώ μπορείτε να δείτε όλες τις άδειες GNU στα ελληνικά

Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU, Έκδοση 3.0

Ελάσσων Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU, Έκδοση 3.0

Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης Affero GNU, Έκδοση 3.0

Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU, Έκδοση 1.3

Εξαίρεση Βιβλιοθήκης Εκτελεστικού Σταδίου GCC, Έκδοση 3.1

Εξαίρεση Δέσμης Εντολών Παραμετροποίησης Autoconf, Έκδοση 3.0

(available also in lithuanian language)