Δημόσιος Οργανισμός

Προτεινόμενα Λογισμικά

ΠεριγραφήΕμπορικό ισοδύναμοΕΛΛΑΚΙστοσελίδα
Φιλοξενία και διαμοιρασμός αρχείων, συνεργατική επεξεργασία εγγράφωνMS Teams.,Google DocsNextcloudhttps://nextcloud.com/
Εγκατάσταση Nextcloud για τις ανάγκες ενός οργανισμού
Πακέτο εφαρμογών γραφείουMicrosoft OfficeLibre Officehttps://el.libreoffice.org/
Χρήση του Libre Office
Σύστημα Διαχείρισης ΠεριεχομένουSAPWordPresshttps://wordpress.org/
Βάση ΔεδομένωνOraclePostgreSQLhttps://www.postgresql.org/

Οι σύγχρονες καλές πρακτικές απαιτούν ένα δημόσιο ανοικτό στην κοινωνία, ικανό να ανατροφοδοτείται από τους πολίτες, να λογοδοτεί, και να αυτοδιορθώνεται.

Η αρχή “δημόσιο χρήμα, ανοικτός κώδικας” εισάγει την απαίτηση ο δημόσιος οργανισμός να χρησιμοποιεί ανοικτού κώδικα λογισμικό και ανοιχτές τεχνολογίες.

Αυτό εξυπηρετεί την διαφάνεια όσον αφορά την υλοποίηση έργων που περιλαμβάνουν λογισμικό ή τεχνολογικό υλικό.

Η υιοθέτηση ανοιχτού λογισμικού είναι πρώτα απ’ όλα μια επιλογή δημοσιονομικής υπευθυνότητας για μια δημόσια διοίκηση που σέβεται την αξία των χρημάτων των φορολογούμενων. Ειδικά σε εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, το ανοιχτό λογισμικό παρέχει λύσεις με υποπολλαπλάσιο κόστος σε σύγκριση με τις εμπορικές.

Πέρα όμως από το χειροπιαστό οικονομικό όφελος, ο προσανατολισμός στο ανοιχτό λογισμικό έχει μια σειρά από πρόσθετα οφέλη για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, την ψηφιακή της ανεξαρτησία και τη δημιουργία ενός ψηφιακού περιβάλλοντος ευθύνης και ηθικής.

Η στροφή στο ανοιχτό λογισμικό θα τονώσει την ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς πληροφορικής σε υγιή και βιώσιμη βάση. Θα ανοίξει αγορές για μικρές και μεσαίες εταιρείες που βασίζονται σε ανοιχτά επιχειρηματικά μοντέλα και οι οποίες στην καθημερινότητά τους βρίσκονται αντιμέτωπες με διακηρύξεις έργων οι οποίες – λιγότερο ή περισσότερο εντέχνως – αποκλείουν τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς.

Συμμετοχική Δημοκρατία

Το Decidim είναι ένα λογισμικό συμμετοχικής δημοκρατίας που ανέπτυξε και διανέμει με άδεια επανάχρησης η αυτοδιοικητική περιφέρεια της Βαρκελώνης.

Μέσω αυτού,οι πολίτες μπορούν να εγγράφονται, να παρακολουθούν, να τοποθετούνται, και να ψηφίζουν, σε θέματα της κοινότητάς τους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προϋπολογισμού.

Η πόλη του Ελσίνκι έχει και αυτή χρησιμοποιήσει το Decidim για τη συμμετοχική δημοκρατία.

Έχει μάλιστα αναπτύξει πολλά δικά της πρόσθετα και επεκτάσεις για να υποστηρίξει τις συγκεκριμένες ανάγκες που έχει για τη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

 

Ανοιχτά Δεδομένα

Η Ευρωπαϊκή επιτροπή παρακολουθεί την ωριμότητα των χωρών ως προς τη διαθεσιμότητα διοικητικών δεδομένων, ιδίως εκείνων που θεωρείται ότι η επανάχρησή τους ενέχει μεγάλη αξία.

Η Ελλάδα έχει επιδείξει τις πλέον χαμηλές επιδόσεις στη διακυβέρνηση ανοιχτών δεδομένων, σύμφωνα με αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παραδείγματα αποτελούν τα δεδομένα για τις ονομασίες των δρόμων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εφαρμογές πλοήγησης (Ιρλανδία), ή δεδομένα για την ποιότητα του αέρα και άλλες μετρήσεις, που μπορούν να αξιοποιηθούν από εφαρμογές για τον καιρό ή την ευεξία (Τσεχία).

Ο Περιοδικός Πίνακας του αντικτύπου ανοιχτών δεδομένων από το govlab.org αποκαλύπτει ότι, πέρα από την απλή διάθεση διοικητικών δεδομένων μέσω μίας διαδικτυακής πύλης, η επίδραση και η εμβέλεια μίας πρωτοβουλίας ανοίγματος δεδομένων απαιτεί μία πολυδιάστατη προσέγγιση, που παίρνει υπόψη τους παρακάτω παράγοντες:

  • Ορισμό του προβλήματος και της ζήτησης 
  • Υποδομή δεδομένων
  • Διακυβέρνηση των δεδομένων
  • Συμπράξεις ανάμεσα σε αρχές και φορείς
  • Κίνδυνοι (όπως η ιδιωτικότητα, η κυβερνοασφάλεια)

Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω προβληματισμούς, εργαλεία ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία πυλών πρόσβασης σε διοικητικά δεδομένα είναι τα επόμενα:

  •  

Περισσότερες πληροφορίες και κατευθυντήριες οδηγίες στο Gov Lab  .

Συστήματα ανώνυμων καταγγελιών

Πολλοί οργανισμοί θέλουν, ή οφείλουν, να παρέχουν διαύλους υποβολής ανωνύμων καταγγελιών.

Η ευρωπαϊκή οδηγία 1937/2019 κατευθύνει τα κράτη-μέλη να ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο την προστασία των προσώπων που θέλουν να καταγγείλουν παραβιάσεις του ευρωπαϊκού δικαίου.

Σε πολλές περιπτώσεις η ασφάλεια του ατόμου που υποβάλλει τις πληροφορίες μπορεί να μπαίνει σε κίνδυνο.

Ως εκ τούτου η ανωνυμία είναι βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση άκρως ευαίσθητων πληροφοριών από τους οργανισμούς που τις χρειάζονται, όπως μπορεί να είναι μια αρχή διαφάνειας, ή ένας δημοσιογραφικός οργανισμός.

Για παράδειγμα ο γνωστός ιστότοπος θεμάτων τεχνολογίας Tech Crunch διατηρεί ένα Secure Drop, το οποίο αν κάποιος συνδεθεί παίρνοντας τις απαραίτητες προφυλάξεις μπορεί με ασφάλεια να υποβάλλει ανώνυμες πληροφορίες.

Ως παράδειγμα τέτοιας χρήσης του Globaleaks σε ευρωπαϊκή χώρα αναφέρεται το ολλανδικό Publeaks, ενώ και άλλες χώρες έχουν εφαρμόσει ανάλογες μεθόδους, όπως το Μεξικό και η Ινδονησία.

Περισσότερα