Άδειες Περιεχομένου & Λογισμικού

Πληροφορίες για τις άδειες GPL και Creative Commons
..για Χρήστες 
..για Διανομεις 

Αναμφίβολα θα έχετε διαβάσει τη φράση “με επιφύλαξη όλων των νόμιμων δικαιωμάτων.”

Κάθε άτομο που δημιουργεί ένα πνευματικό έργο, όπως είναι ένα πρόγραμμα υπολογιστή ή ένα μουσικό κομμάτι, αυτομάτως έχει την πνευματική ιδιοκτησία. Αυτή είναι έχει πολλές όψεις. Μπορεί να σημαίνει το δικαίωμα αναπαραγωγής, αντιγραφής (copyright), ή τροποποίησης.

Οι άδειες ελεύθερου λογισμικού λένε με τον τρόπο τους “με επιφύλαξη ορισμένων νόμιμων δικαιωμάτων, αφού είναι στην διακριτική ευχέρεια του δημιουργού το ποιά ακριβώς από “όλα τα νόμιμα δικαιώματα” θέλει να διαφυλάξει.

Το εκ διαμέτρου αντίθετο του “όλων των νόμιμων δικαιωμάτων” είναι το copyleft. Αυτό απαγορεύει την αναδιανομή με διαφορετική άδεια από αυτήν που επιλέγει ο δημιουργός. Αν ο δημιουργός έχει επιλέξει μη-εμπορική χρήση και παρόμοια διανομή, τότε ένα ανοικτού κώδικα λογισμικό μένει για πάντα “ελεύθερο”

Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα να λέει “Κάνε ότι θές με αυτό το πρόγραμμα”. Αυτό συμπεριλαμβάνει πχ την εμπορική χρήση ή την διανομή με άδεια κλειστού κώδικα. Αυτό έχει ενδιαφέρον για τον επιχειρηματικό κόσμο, αφού μπορεί να αντλήσει από τον συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο του ελεύθερου λογισμικού και να οικοδομήσει λύσεις με τις οποίες μπορεί να ανταγωνιστεί στην αγορά λογισμικού, προσθέτωντας άλλες λειτουργίες και χαρακτηριστικά.

Αυτός είναι ίσως ο λόγος που το ανοικτού κώδικα λογισμικό χρηματοδοτείται από μεγάλες εταιρείες του κλάδου, όπως η Google και η IBM.

Πώς εφαρμόζω άδεια Creative Commons στο έργο μου;

Για έργα που έχετε ανεβάσει στο διαδίκτυο (online έργα), επιλέγετε μία από τις άδειες Creative Commons, η οποία ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας. Όταν επιλέξετε την άδεια που σας ταιριάζει κι εφόσον σκοπεύετε να την εφαρμόσετε σε online έργο, ακολούθηστε πιστά τις οδηγίες, προκειμένου να συμπεριλάβετε τον αντίστοιχο κώδικα html στη δουλειά σας. Ο κώδικας αυτός θα δημιουργήσει αυτομάτως είτε το κουμπί «SOME RIGHTS RESERVED» και μια δήλωση με την οποία θα δηλώνετε ότι το έργο σας ακολουθείται από μία άδεια Creative Commons είτε το κουμπί «NO RIGHTS RESERVED» εάν κι εφόσον επιλέξετε να παραχωρήσετε το έργο σας ελεύθερο στο κοινό, χωρίς δηλαδή κανέναν περιορισμό. Το κουμπί είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί ως προειδοποίηση προς όσους έρθουν σε επαφή με το έργο σας, ότι το έργο σας είναι υπό την κατά περίπτωση εφαρμοζόμενη άδεια Creative Commons. Ο κώδικας html θα συμπεριλαμβάνει τα απαραίτητα μετα-δεδομένα (metadata), προκειμένου ο εκάστοτε χρήστης να μπορεί να το εντοπίσει μέσω των αντίστοιχων διαδικτυακών εφαρμογών που εντοπίζουν έργα υπό άδειες Creative Commons.

Ενημερωθείτε για τις Άδειες Creative Commons

Επίσης μπορείς να τυπώσεις το φυλλάδιο που θα βρεις εδώ και  εδώ και να τα χρησιμοποιήσεις για ενημερωτικούς σκοπούς!

Συμβουλές για διανομείς λογισμικού που υπάγεται στην άδεια GNU GPL (Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU GPL)

GNU/GPLΑυτές οι συμβουλές μπορούν να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε κάποια συνηθισμένα προβλήματα, όταν διανέμετε λογισμικό που περιέχει κώδικα που υπάγεται στην άδεια GNU GPL. Για λεπτομερέστερη και εξουσιοδοτημένη πληροφόρηση σχετικά με την διανομή κώδικα σύμφωνα με την άδεια GNU GPL θα πρέπει να μελετήσετε τις Συχνές Ερωτήσεις και τον Οδηγό HOW-TO σχετικά με την άδεια GNU GPL του Ιδρύματος FSF.

Συμβουλές για διανομεις GNU/GPL

Συμβουλές για τους χρήστες λογισμικού με άδεια GNU GPL (Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU GPL)

GPLv3_Logo.svg Αυτές οι υποδείξεις μπορούν να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε κάποια συνηθισμένα προβλήματα σε λογισμικό που περιέχει κώδικα που υπάγεται στην άδεια GNU GPL. Για λεπτομερέστερη και εξουσιοδοτημένη πληροφόρηση για την άδεια GNU GPL θα πρέπει να μελετήσετε τις Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την άδεια GNU GPL.

Συμβουλές για χρήστες GNU/GPL

Άδεια λογισμικού EUPL( European Free/Open Source Software (F/OSS) licence )

Οδηγίες για χρήστες και προγραμματιστές

-.-