Ελεύθερο λογισμικό για την εκπαίδευση

Προτεινόμενα Λογισμικά

ΠεριγραφήΕμπορικό ισοδύναμοΕΛΛΑΚΙστοσελίδα
Περιηγητής ιστούEdge, SafariFirefoxhttps://www.mozilla.org/en-US/firefox/
Πακέτο εφαρμογών γραφείουMicrosoft OfficeLibre Officehttps://el.libreoffice.org/
Χρήση του Libre Office
Επεξεργασία ΕικόναςPhotoshopGIMPhttps://www.gimp.org/
Λειτουργικό ΣύστημαMicrosoft Windows, Ubuntuhttps://ubuntu-gr.org/

Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια είναι οι χώροι όπου διδάσκουμε στις επόμενες γενιές τις αξίες των κοινωνιών μας, αλλά επίσης και τη γνώση που χρειάζονται για να βρουν μια θέση στις κοινωνίες αυτές. Εκεί επίσης μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή, πώς να αλληλεπιδρούν με το διαδίκτυο, κτλ….
Τα σχολεία θα πρέπει να διδάσκουν τα παιδιά ώστε να γίνουν σωστά μέλη της κοινότητας και τα σχολεία δεν πρέπει να παρέχουν κατάρτιση σε προϊόντα εταιρειών που δεν σέβονται την ελευθερία.

Η χρήση Ελεύθερου Λογισμικού επιτρέπει στα σχολεία να ορίσουν ένα καλύτερο παράδειγμα και να διδάσκουν στα παιδιά να μοιράζονται και να συνεργάζονται και, συνεπώς, να ενσωματώνονται σε μία ολόκληρη κοινότητα που μοιράζεται τη γνώση

Λογισμικό για την εκπαίδευση και την έρευνα

Ανώτατη εκπαίδευση

Τα πανεπιστημιακά τμήματα χρησιμοποιούν ακόμα εξειδικευμένα κατά το γνωστικό τους αντικείμενο λογισμικά ανοιχτού κώδικα.

Μερικά λογισμικά που έχουν αναδειχθεί από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα μέλη της ΕΛΛΑΚ, μέσω των Μητρώων που διατηρούμε.

 • Grass: Γεωχωρικά δεδομένα
 • Libre Office: Εργαλεία γραφείου
 • MySQL: Βάση δεδομένων
 • Moodle: Διαχείριση εκπαιδευτικού περιεχομένου
 • NetBeans: Ανάπτυξη εφαρμογών (Java)
 • Nagios: Παρακολούθηση εφαρμογών
 • QGIS: Γεωχωρικά δεδομένα
 • R: Εφαρμοσμένη στατιστική, Ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων
 • Octave: Μαθηματικές εφαρμογές, Ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων

Ελεύθερο-Ανοικτό λογισμικό και σχολείο

Τα σχολεία είναι οργανισμοί που από τη φύση τους ενδιαφέρονται για τα ανοιχτά λογισμικά και επενδύουν σε αυτό.

Άλλωστε η εμπορική εναλλακτική θα έκανε τις σχολικές μονάδες οχήματα για να καλλιεργηθεί η εξάρτηση των νέων γενεών σε εμπορικές λύσεις των τεχνολογικών κολοσσών που εμπορεύονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως η Microsoft, Google.

Η Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα διατηρεί μητρώο των σχολείων που εμπλέκονται με ανοιχτό-ελεύθερο λογισμικό, και επεξεργάζεται τα στοιχεία αυτά.

Τα σχολεία τείνουν να χρησιμοποιούν λογισμικά γραφείου και συνεργασίας, συνήθως μαζί με κάποιο σύστημα διαχείρισης του εκπαιδευτικού περιεχομένου όπως eClass ή Moodle ή και άλλου περιεχομένου που απευθύνεται στην κοινότητα.

Πρέπει να αναφερθούν ακόμα τα λογισμικά επεξεργασίας ήχου και εικόνας που αναφέρονται από ελληνικά σχολεία, όπως:

 • Gimp: Επεξεργασία εικόνας
 • Tuxpaint: Επεξεργασία εικόνας-Ζωγραφική
 • Audacity: Επεξεργασία ήχου
 • VLC: Αναπαραγωγή πολυμέσων

 

Τα σχολεία έχουν αυξημένες απαιτήσεις όσων αφορά την ασφάλεια των επικοινωνιών και δεδομένων.

Συνήθως διαθέτουν ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα που είναι εξ ορισμού ανοιχτά σε μεγάλο αριθμό ατόμων. Διαθέτουν εργαστήρια και υπολογιστές που συνήθως δεν είναι ενημερωμένοι, και στηρίζονται σε παλιές τεχνολογίες, ενώ επίσης κατέχουν ιδιαίτερα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα για μεγάλο αριθμό ατόμων. Όλοι αυτοί οι λόγοι καθιστούν τα σχολεία ελκυστικούς στόχους για κυβερνοεπιθέσεις ή εκστρατείες για την απόσπαση προσωπικών δεδομένων ή πιστοποιητικών πρόσβασης.

Για αυτό είναι καλό τα σχολεία, ως πολυπρόσωποι οργανισμοί να επενδύουν σε λύσεις ασφάλειας των επικοινωνιών και των δεδομένων , αλλά και σε λύσεις ομαδικής επικοινωνίας και συνεργασίας που προάγουν την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα.

Διαβάστε περισσότερα για τα πλεονεκτήματα του Ελεύθερου Λογισμικού στην Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικό λογισμικό για σχολεία

Πέρα από το γενικής χρήσης λογισμικό που χρησιμοποιείται και από σχολεία, τα ελληνικά σχολεία χρησιμοποιούν και μία σειρά από ανοιχτά λογισμικά και υλισμικά που έχουν αμιγώς εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

 • Phet: Προσομοιώσεις θετικών επιστημών.
 • Geogebra: Λογισμικό εκπαίδευσης στα μαθηματικά
 • Hot Potatoes: Δημιουργία διαδραστικών ασκήσεων-δραστηριοτήτων
 • Scratch: Εκμάθηση προγραμματισμού
 • App Inventor: Ανάπτυξη εφαρμογών
 • Arduino: Ανάπτυξη πρωτοτύπων εφαρμογών μικροελεγκτών

Δείτε μια λίστα λογισμικού ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιείται ήδη στα σχολεία

Γνωσιακές βάσεις, Οργανωσιακή γνώση και Τεκμηρίωση

Ένας οργανισμός καλείται να αποτυπώσει, να καταγράψει και να δομήσει την τεχνογνωσία που βρίσκεται κατανεμημένη μεταξύ των τμημάτων και των μελών του.

 

Μερικοί από τους πλέον δοκιμασμένους τρόπους για να αποτυπωθεί και να κοινοποιηθεί η τεχνογνωσία ενός οργανισμού είναι τα Wiki και οι διαχειριστές τεκμηρίωσης.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι διαχειριστές τεκμηρίωσης είναι εύχρηστοι για την καταγραφή και άλλων ειδών γνώσης, και πέρα από την τεκμηρίωση λογισμικού, αφού παρέχουν εργαλεία για τη δόμηση και την πλοήγηση σε οποιαδήποτε σύνθετη δομή περιεχομένων. Τέτοια μπορεί να είναι, για παράδειγμα, η διδακτέα ύλη ενός εισαγωγικού μεταπτυχιακού μαθήματος.

Λογισμικά Wiki

Dokuwiki

Mediawiki

Λογισμικά Τεκμηρίωσης

Docusaurus

Sphinx

Διαχείριση Βιβλιογραφικών Παραπομπών

Zotero

JabRef

Διαχείριση Βιβλιοθήκης

Διαχείριση βιβλιοθήκης με το KOHA

Άλλα Θέματα

Στατιστική ανάλυση δεδομένων

Κάθε οργανισμός οποιουδήποτε μεγέθους συγκεντρώνει και με κάποιο τρόπο αξιοποιεί δεδομένα.

Τα εμπορικά λογισμικά στατιστικής επεξεργασίας, όπως Excel, SPSS, MPlus, αγοράζονται κάθε χρόνο από τα περισσότερα ελληνικά ιδρύματα.

Ωστόσο η κοινή γλώσσα των επιστημόνων στατιστικής αυτή τη στιγμή είναι η γλώσσα στατιστικού υπολογισμού R.

Δεν είναι ασυνήθιστό ένα νέο άρθρο ή βιβλίο στον τομέα του στατιστικού υπολογισμού να συνοδεύεται από μία ανοιχτού κώδικα βιβλιοθήκη στην R.

Μάλιστα ορισμένα βιβλία ή διατριβές γράφονται με τη χρήση διαφόρων απίθανων πρόσθετων μέσα στην ίδια την R.

Για αυτό οι διαθέσιμες στατιστικές τεχνικές στη γλώσσα αυτή αναπτύσσονται με τόσο δυναμικό ρυθμό που ακόμα και η IBM που έχει το γνωστό SPSS, προβλέπει την ενσωμάτωση κώδικα της R μέσα στο ίδιο το περιβάλλον του εμπορικού προγράμματος.

Ας μην ξεχνάμε ακόμα τα διάφορα περιβάλλοντα χρήστη που έχουν αναπτυχθεί πάνω στην R, όπως τα R Studio, Jamovi, Jasp.

Στο χώρο της μηχανικής μάθησης και της τεχνητής νοημοσύνης, την πρωτοκαθεδρία έχει η Python και βιβλιοθήκες της όπως numpy, scipy, pandas, matplotlib, sklearn, pytorch, keras και άλλες.

Από αυτές τις βιβλιοθήκες είναι διαθέσιμες και πολλές απλούστερες περιπτώσεις στατιστικής ανάλυσης ή οπτικοποίησης δεδομένων.

Ας μην ξεχνάμε και τα περιβάλλοντα ανάπτυξης κώδικα Python όπως τα IPython Jupiter Notebooks, Spyder, και άλλα.

Βάσεις δεδομένων

Η βάση δεδομένων βρίσκεται στην καρδιά κάθε σύνθετης εφαρμογής, από την διαχείριση μαθητών ή φοιτητών, αποθεμάτων εμπορικών επιχειρήσεων, ή άρθρων σε ιστολόγιο, στη συντριπτική τους πλειοψηφία χρησιμοποιούν λογισμικά βάσεων δεδομένων ανοικτού κώδικα όπως τα παρακάτω:

Ανάπτυξη και φιλοξενία εφαρμογών

Το σύγχρονο περιβάλλον του διαδικτύου απαρτίζεται από εκτεταμένες λύσεις υποδομής που στηρίζονται σε λογισμικά ανοικτού κώδικα.

 

Τα λειτουργικά συστήματα της πλειοψηφίας των διακομιστών που είναι κατά κανόνα διανομές Linux, όπως Ubuntu Server, Arch Linux, και τα ίδια τα λογισμικά διακομιστών όπως είναι το Apache και το Nginx.

Ωστόσο στο σύγχρονο τεχνολογικό τοπίο, με την επικράτηση των Cloud λύσεων που αγοράζονται από τεχνολογικούς κολοσσούς οι ανάγκες μίας εταιρίας, ή ακόμα και τα ίδια και τα προϊόντα και υπηρεσίες της μπορεί να αποτελούν εφαρμογές διαδικτύου με δυνητικά εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες.

 • Το Matomo παρέχει λειτουργίες analytics
 • Το Grafana για παρακολούθηση εφαρμογών και οπτικοποίηση δεδομένων
 • Φιλοξενία εφαρμογών μπορεί να γίνει στο Dokku ή το OpenFaas
 • Βάσεις δεδομένων χρονοσειρών InfluxDB TDEngine και γράφων Dgraph, ArangoDB
 • Αποθήκευση αντικειμένων Minio, Ceph .