Πίνακας ισοδύναμων λογισμικών

Το WIKI του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών


Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση


Τα βασικά κριτήρια επιλογής του ανοιχτού λογισμικού είναι:

1. η καταλληλότητα για τις ανάγκες της επιχείρησης/οργανισμού,

2. ο αριθμός των ενεργών μελών της κοινότητας (προγραμματιστών/developers) που το αναπτύσσουν,

3. η άδεια χρήσης (Διαθέσιμες Άδειες-http://www.opensource.org/licenses),

4. η ύπαρξη στελεχών που είναι σε θέση να αναλάβουν την υποστήριξη του λογισμικού εσωτερικά στην επιχείρηση/οργανισμό ή εναλλακτικά η επιλογή εξωτερικών συνεργατών ή τοπικής εταιρείας πληροφορικής με τεχνογνωσία και εμπειρία στην υποστήριξη του επιλεγμένου λογισμικού,

5. η διάθεση πόρων σε συνεργασία με την αντίστοιχη κοινότητα για να υποστηριχθεί και να επεκταθεί το ανοιχτό λογισμικό που επιλέξατε, οι κοινότητες που αναπτύσσουν και υποστηρίζουν το ανοιχτό λογισμικό είναι “ανοιχτοί” συνεταιρισμοί που βασίζονται στην ενεργή υποστήριξη όλων των ωφελουμένων.

Λογισμικό καθημερινής χρήσης

Περιγραφή

Εμπορικό
Λογισμικό

Λογισμικό
ΕΛΛΑΚ

Ιστοσελίδα

Λειτουργικά

1

Λειτουργικό
Σύστημα

Microsoft
Windows, Mac OS

Linux
Distributions

Ubuntu
Linux Fedora Linux

https://www.linux.org/pages/download/

http://ubuntu-gr.org/
http://el.fedoracommunity.org/

Linux

2

Πακέτο
εφαρμογών γραφείου

Microsoft
Office

LibreOffice
OpenOffice

http://el.libreoffice.org/
http://el.openoffice.org/

Windows,
Linux, Mac OS X

3

Web
browser

Microsoft
Internet Explorer

Mozilla
Firefox

http://www.mozilla.com/el/firefox/

Windows,
Linux, Mac OS X

4

Εφαρμογή
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Microsoft
Outlook Express

Thunderbird
Evolution

https://www.thunderbird.net/el/

http://projects.gnome.org/evolution/

Windows,
Linux, Mac OS X

5

Προστασία
από ιούς

McAfee
VirusScan

ClamWinLynis

http://www.clamwin.com/https://cisofy.com/lynis/

Windows,

Mac
OS X, Linux

6

Απλός
επεξεργαστής κειμένου

Microsoft
Notepad

gedit
NotePad++ kedit

http://projects.gnome.org/gedit
https://notepad-plus-plus.org/

http://kate-editor.org/

Windows,
Linux

7

Αποστολέας
στιγμιαίων μηνυμάτων

Microsoft
MSN Messenger

Telegram,
Signal, Element, Pidgin

https://telegram.org/,
https://signal.org/,
https://element.io/,
https://www.pidgin.im/

Windows,
Linux, Mac OS X

8

Αναγνώστης
αρχείων pdf

Adobe
pdf Reader

Evince
Kpdf

http://www.gnome.org/projects/evince/
http://kpdf.kde.org/

Windows,
Linux, Mac OS X

9

Εφαρμογή
ανταλλαγής αρχείων μέσω ftp

CuteFTP

Filezilla
gFTP WinSCP

http://filezilla-project.org/
http://gftp.seul.org
http://winscp.net/eng/index.php
/

Windows,
Linux, Mac OS X

10

Περιβάλλον
ανάπτυξης κώδικα

Microsoft
Visual Studio

Eclipse
Netbeans Geany

http://www.eclipse.org/
http://www.netbeans.org/
http://www.geany.org/

Linux,
Windows

Code::Blocks
(C, C++ and Fortran)

http://www.codeblocks.org/

Windows,
Linux, Mac OS X

Dev-C++
(C και C++)

http://www.bloodshed.net/devcpp.html

Windows

Mono
(Microsoft .NET Framework, ECMA standards C#

http://www.mono-project.com/

Windows,
Linux, Mac OS X, iOS, Android

Ultimate++
(C++)

http://www.ultimatepp.org/

Windows,
Linux

11

Αναπαραγωγέας
αρχείων μουσικής

Apple
iTunes

Rhythmbox
Amarok Mozilla Songbird

http://projects.gnome.org/rhythmbox/
http://amarok.kde.org/
http://getsongbird.com/

Windows,
Linux, Mac OS X

12

Περιβάλλον
επεξεργασίας εικόνων

Adobe
Photoshop

Gimp

http://www.gimp.org/

Windows,
Linux, Mac OS X

Paint

Pinta

http://pinta-project.com/download.ashx

Windows,
Linux, Mac OS X

Adobe
Photoshop

CinePaint

http://www.cinepaint.org/

Windows,
Linux

Photoshop,Corel
Painter.

Krita

http://www.krita.org/download

Windows,
Linux, Mac OS X

13

Εφαρμογή
επεξεργασίας ήχου

Adobe
Audition
Adobe Audition, Sony ACID

AudacityArdour

http://audacity.sourceforge.nethttp://ardour.org/

Windows,
Linux, Mac OS X

14

Περιβάλλον
εγγραφής οπτικών μέσων

Nero
Burning Rom

Brasero
K3b

http://www.gnome.org/projects/brasero/
http://k3b.plainblack.com/

Linux

15

Εφαρμογή
αναπαραγωγής- Διαχείρισης πολυμέσων

WinampWindows
Media Player, RealPlayer, QuickTime

VLC

http://www.videolan.org/vlc/

Windows,
Linux, Mac OS X

XBMC
Media Center

http://xbmc.org/about/

Miro

http://www.getmiro.com/

Windows,
Linux, Mac OS X, Android, iPad.

Banshee

http://banshee.fm/

Windows,
Linux, Mac OS X, Android, iOS.

Audacious

http://audacious-media-player.org/

Linux

Εφαρμογές
ταξινόμησης πολυμέσων

MediaMan

Data
CrowWwidd

http://www.datacrow.net/http://wwidd.com/

Ανεξάρτητο
από Λ/Σ, Windows, Mac OS X, Linux

16

Διαχείριση
εικόνων

ACDSee

EogShotwell

http://projects.gnome.org/eog/
http://yorba.org/shotwell/

Linux

17

Αποκωδικοποίηση
και αντιγραφή DVD

DVDShrink

k9copy

http://k9copy.sourceforge.net/

Linux

18

Εργαλείο
διαχείρισης βάσης δεδομένων

Microsoft
Access

LibreOffice.org
Base Kexi

http://el.libreoffice.org/features/base/
http://www.koffice.org/kexi/

Windows,
Linux

19

Εργαλείο
ηλεκτρονικής συνδιάλεξης

mIRC

Slack

Xchat

Riot

Mattermost

http://xchat.org/

https://riot.im/

mattermost.org

Windows,
Linux, Mac OS X

20

Εφαρμογή
διαχείρισης αρχείων

Total
Commander

GNOME
Commander

http://www.nongnu.org/gcmd/

Linux

21

Παρακολούθηση
τηλεόρασης μέσω υπολογιστή

WinTV

tvtime
MythTV

http://tvtime.sourceforge.net/
http://www.mythtv.org/

Linux

22

Τηλεφωνία
μέσω internet – Voip

Skype

Ekiga

http://www.ekiga.net/

Windows,
Linux, Mac OS X

Empathy

https://wiki.gnome.org/Apps/Empathy

Linux

Linphone

Ring

https://www.linphone.org/

https://ring.cx/en

Linux,
Windows, Mac OS X, iPhone, Android, Windows Phone

23

Δημιουργία
αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτηση
δεδομένων

Norton
Ghost

PartitionImage

http://www.partimage.org/

Linux

24

Συμπίεση/αποσυμπίεση
αρχείων

winzip

7-zip

http://www.7-zip.org/

Windows,
Linux

25

Τείχος
ασφαλείας

Norton
Internet Security 2009

Shorewall

http://www.shorewall.net/

Linux

26

Εφαρμογή
ανταλλαγής αρχείων torrent

uTorrent

Azureus
Transmission

http://azureus.sourceforge.net/
http://www.transmissionbt.com/

Windows,
Linux, Mac OS X

27

Κωδικοποιητές
video

DivX

xvid
Theora

http://www.xvid.org/
http://www.theora.org/

Windows,
Linux, Mac OS X

28

Πρόγραμμα
οργάνωσης συναντήσεων

Windows
Calendar

Kontact

http://kontact.org/

Linux

29

Peer
to peer ανταλλαγή αρχείων

eMule

Gnutella,
amule

http://gtk-gnutella.sourceforge.net,
www.amule.org

Linux

30

Απομακρυσμένη
γραμμή εντολών

iSSH

Putty

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/

Windows

31

Ανάγνωση
αρχείων ps

Adobe
PostScript

Ghostscript
KGhostview

http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/
http://www.kde.org/

Windows,
Linux

32

Σύνδεση
με iPod

iTunes

GTKPod

http://www.gtkpod.org/about.html

Linux

Banshee,
Amarok , Rhythmbox

http://banshee-project.org/http://amarok.kde.org/http://projects.gnome.org/rhythmbox/

Windows,
Linux, Mac OS X

Λογισμικό προχωρημένης χρήσης (advanced)

Περιγραφή

Εμπορικό
Λογισμικό

Λογισμικό
ΕΛΛΑΚ

Ιστοσελίδα

Πλατφόρμα

1

Εξαγωγέας
pdf αρχείων

Adobe
Acrobat Professional

PDFCreator

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=57796

Windows

2

Απομακρυσμένη
διαχείριση επιφάνειας εργασίας

Microsoft
Remote Desktop

Tight
VNC

FreeRDP

iTALC

RealVNC

http://www.tightvnc.com

http://www.freerdp.com/

http://italc.sf.net/

https://www.realvnc.com/

Windows,
Linux, Mac OS X

3

Πλατφόρμα
δημιουργίας 3D γραφικών

Autodesk
3ds Max

Blender

http://www.blender.org/

Windows,
Linux, Mac OS X

K-3D

http://www.k-3d.org/

Linux,
Microsoft Windows, Mac OS X, FreeBSD

Art
of Illusion

http://www.artofillusion.org/

Windows,
Linux, Mac OS X

4

Σχεδίαση
Ιστοσελίδων

Adobe
Dreamweaver

KompoZer

http://kompozer.net/

Windows,
Linux, Mac OS X

Bluefish

http://bluefish.openoffice.nl/

Windows,
Linux, Mac OS X

Brackets

http://brackets.io/

OS
Independent

5

Εξυπηρετητής
βάσης δεδομένων

Microsoft
SQL Server

MySQL
Server PostgreSQL

http://www.mysql.com/
http://www.postgresql.org/

Windows,
Linux, Mac OS X

6

Εξυπηρετητής
Διαδικτύου

Microsoft
IIS

Apache
Web Server

http://httpd.apache.org/

Windows,
Linux, Mac OS X

7

Λογισμικό
για δημιουργία vector graphics

Corel
Draw X3

InkScape

http://www.inkscape.org/

Windows,
Linux, Mac OS X

8

Περιβάλλον
επιστημονικών κ΄μαθηματικών υπολογισμών

Mathematica

Sage

http://www.sagemath.org/

Linux

9

Περιβάλλον
μαθηματικών υπολογισμών

Mathworks
Matlab

GNU
OctaveSciLab

http://www.gnu.org/software/octave/http://www.scilab.org/

Windows,
Linux, Mac OS X

10

Προσομοιωτής
κίνησης δικτύου

OPNET

Ns-3

http://www.nsnam.org/

Linux

11

Εφαρμογή
σχεδίασης

Adobe
Illustrator

Skencil

http://www.skencil.org/

Linux

12

Εφαρμογή
επεξεργασίας video

Adobe
Premier

KdenliveVirtualdub

http://kdenlive.org/

FreeBSD,
Linux, Mac OS X

Cinerrella

http://cinelerra.org/

Linux

Kino

http://kinodv.org/

Linux

Avidemux

http://www.avidemux.org/

Windows,
Linux, Mac OS X

VideoLAN
Movie Creator

http://www.videolan.org/vlmc/

Windows,
Linux, Mac OS X

Blender

http://www.blender.org/

Windows,
Linux, Mac OS X

13

Δημιουργία
γραφικών flash

Adobe
Flash

F4LSwftools

http://f4l.sourceforge.net/http://swftools.org/

LinuxLinux,
Windows

14

Σχεδιαστικό
πακέτο

Microsoft
Visio

Dia

http://projects.gnome.org/dia/

Linux

15

Εφαρμογή
διαμόρφωσης του σκληρού δίσκου

Partition
Magic

gparted
qtparted

http://gparted.sourceforge.net/
http://qtparted.sourceforge.net/

Linux

16

Ανάλυση
γεωγραφικών δεδομένων (G.I.S.)

ESRI
ArcGIS

GRASS
GIS QGIS

http://grass.osgeo.org/
http://www.qgis.org/

Windows,
Linux

17

Διαχείριση
εκπαιδευτικού περιεχομένου

Βlackboard

Moodle
e-Class eFront

http://moodle.org
http://www.openeclass.org/
http://www.efrontlearning.net/

Windows,
Linux, Mac OS X

18

Εφαρμογή
διαχείρισης έργων

Microsoft
Project

OpenProject

ProjectLibre

2plan

OrangeScrum

Taiga

]project-open[

http://www.openproject.org/
http://www.projectlibre.org/

http://2-plan.com/

http://www.orangescrum.org/

https://taiga.io/

http://www.project-open.com/

Windows,
Linux, Crossplatform, Linux, Mac OS X

19

Περιβάλλον
σχεδίασης CAD

AutoCAD

Archimedes

http://www.codeplex.com/archimedes

Windows,
Linux, Mac OS X

FreeCAD

http://freecadweb.org/

Windows,
Linux, Mac OS X

LibreCAD

http://librecad.org/cms/home.html

Windows,
Linux, Mac OS X

20

Οπτική
αναγνώριση κειμένου

FineReader

Kooka

http://kooka.kde.org/

Linux

21

Εργαλείο
αποσφαλμάτωσης κώδικα

Rational
Purify

Valgrind

http://valgrind.org/

Linux

22

Ασφαλείς
συναλλαγές

Authorize.net

OpenSSL

http://www.openssl.org/

Linux

23

Διαχείριση
οικιακών οικονομικών

Microsoft
Money

HomeBank
turboCash

http://homebank.free.fr/
http://www.turbocashuk.com/

Windows,
Linux

24

Εξυπηρετητής
εφαρμογών

Oracle
WebLogic Server

JBoss
Tomcat

http://www.jboss.org/jbossas/
http://tomcat.apache.org/

Windows,
Linux, Mac OS X

25

Εξομοιωτής
αστρονομία

Starry
Night

Celestia

http://shatters.net/celestia/

Windows,
Linux, Mac OS X

26

Μεταγλωττιστής
c/c++

Visual
C compiler

Gcc

http://gcc.gnu.org/

Windows,
Linux, Mac OS X

27

Συνεργατικά
εργαλεία διαχείρισης projects

SourceForge

MyCollab

Odoo

Taiga

OrangeScrum

Tuleap
Open ALM

Agilefant

Redmine

]project-open[

OpenProject

http://community.mycollab.com/

https://www.odoo.com/

https://taiga.io/

http://www.orangescrum.org/

https://www.tuleap.org/

https://github.com/Agilefant/agilefant

http://www.redmine.org/

http://www.project-open.com/

https://www.openproject.org/

Windows,
Linux, Mac OS X

28

Ανάλυση
κίνησης δικτύου

Microsoft
Network Monitor

Wireshark

http://www.wireshark.org/

Windows,
Linux

29

Διαχείριση
εκδόσεων λογισμικού

Perforce

Subversion

http://subversion.tigris.org/

Windows,
Linux, Mac OS X

Git

http://git-scm.com/

Windows,
Linux, Mac OS X

TortoiseSVN

http://tortoisesvn.tigris.org/

Windows

30

Στατιστική
Ανάλυση

SPSS

GNU
PSPP

R
– Project

http://www.gnu.org/software/pspp/

http://www.r-project.org

Windows,
Linux, Mac OS X

31

Desktop
Publishing

Microsoft
Publisher

Scribus

http://www.scribus.net/

Windows,
Linux, Mac OS X

32

Ανάκτηση
δεδομένων

Photorec

TestDisc

Foremost

http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk

http://foremost.sourceforge.net/

Windows,
Linux, Mac OS X, Linux

33

Mechanical
computer-aided design (MCAD)

Autodesk
Inventor, SolidWorks

FreeCAD

http://freecadweb.org/

Microsoft
Windows, Linux, Mac OS X[1]

34

CRM


VtigerSuitecrm

http://sourceforge.net/projects/vtigercrm/https://suitecrm.com/

35

ERP

Adempiere

www.adempiere.org/

Linux,
Mac OS X, Unix, Windows

Dolibarr

https://www.dolibarr.gr/

Windows,
Linux, Unix, Mac OS X

36

Μίξη
Ήχου/ Εργαλεία DJ

Traktor
Scratch, Scratch Live

Mixx

http://www.mixxx.org/

Windows,
Linux, Mac OS X

37

Μουσική
σύνθεση

DrumCore

Hydrogen

http://www.hydrogen-music.org/

Windows,
Linux, Mac OS X

FL
Studio

Linux
MultiMedia Studio

http://lmms.sourceforge.net/

Windows,
Linux

Finale

MuseScore

http://musescore.org/

Windows,
Linux, Mac OS X

GuitarPro

TuxGuitar

http://www.tuxguitar.com.ar/

Windows,
Linux, Mac OS X

38

Σύλληψη
βίντεο οθόνης (screen video capture)

Camtasia

CamStudio

http://camstudio.org/

Windows

Krut
Computer Recorder

http://krut.sourceforge.net/

Windows,
Linux, Mac OS X

Webinaria

http://www.webinaria.com/index.php

Windows,
Linux, Mac OS X

=======================================================================================================================

Συμπληρώστε τον πίνακα στο wiki

=======================================================================================================================

Free Software Directory, a catalog of useful free software

Discover, Track and Compare Open Source Projects

=======================================================================================================================

Επιπλέον πληροφορίες για το ανοιχτό λογισμικό στην wikipedia,  μπορείτε να βελτιώσετε αυτό το άρθρο στα Ελληνικά αξιοποιώντας το αντίστοιχο στα Αγγλικά.

=======================================================================================================================