Άδειες Λογισμικού

Πληροφορίες για τις άδειες GPL και Creative Commons
..για Χρήστες 
..για Διανομεις 
Πώς εφαρμόζω άδεια Creative Commons στο έργο μου;

Για έργα που έχετε ανεβάσει στο διαδίκτυο (online έργα), επιλέγετε μία από τις άδειες Creative Commons, η οποία ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας. Όταν επιλέξετε την άδεια που σας ταιριάζει κι εφόσον σκοπεύετε να την εφαρμόσετε σε online έργο, ακολούθηστε πιστά τις οδηγίες, προκειμένου να συμπεριλάβετε τον αντίστοιχο κώδικα html στη δουλειά σας. Ο κώδικας αυτός θα δημιουργήσει αυτομάτως είτε το κουμπί «SOME RIGHTS RESERVED» και μια δήλωση με την οποία θα δηλώνετε ότι το έργο σας ακολουθείται από μία άδεια Creative Commons είτε το κουμπί «NO RIGHTS RESERVED» εάν κι εφόσον επιλέξετε να παραχωρήσετε το έργο σας ελεύθερο στο κοινό, χωρίς δηλαδή κανέναν περιορισμό. Το κουμπί είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί ως προειδοποίηση προς όσους έρθουν σε επαφή με το έργο σας, ότι το έργο σας είναι υπό την κατά περίπτωση εφαρμοζόμενη άδεια Creative Commons. Ο κώδικας html θα συμπεριλαμβάνει τα απαραίτητα μετα-δεδομένα (metadata), προκειμένου ο εκάστοτε χρήστης να μπορεί να το εντοπίσει μέσω των αντίστοιχων διαδικτυακών εφαρμογών που εντοπίζουν έργα υπό άδειες Creative Commons.

Ενημερωθείτε για τις Άδειες Creative Commons

Επίσης μπορείς να τυπώσεις το φυλλάδιο που θα βρεις εδώ και  εδώ και να τα χρησιμοποιήσεις για ενημερωτικούς σκοπούς!

Συμβουλές για διανομείς λογισμικού που υπάγεται στην άδεια GNU GPL (Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU GPL)

GNU/GPLΑυτές οι συμβουλές μπορούν να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε κάποια συνηθισμένα προβλήματα, όταν διανέμετε λογισμικό που περιέχει κώδικα που υπάγεται στην άδεια GNU GPL. Για λεπτομερέστερη και εξουσιοδοτημένη πληροφόρηση σχετικά με την διανομή κώδικα σύμφωνα με την άδεια GNU GPL θα πρέπει να μελετήσετε τις Συχνές Ερωτήσεις και τον Οδηγό HOW-TO σχετικά με την άδεια GNU GPL του Ιδρύματος FSF.

Συμβουλές για διανομεις GNU/GPL

Συμβουλές για τους χρήστες λογισμικού με άδεια GNU GPL (Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU GPL)

GNU/GPLΑυτές οι υποδείξεις μπορούν να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε κάποια συνηθισμένα προβλήματα σε λογισμικό που περιέχει κώδικα που υπάγεται στην άδεια GNU GPL. Για λεπτομερέστερη και εξουσιοδοτημένη πληροφόρηση για την άδεια GNU GPL θα πρέπει να μελετήσετε τις Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την άδεια GNU GPL.

Συμβουλές για χρήστες GNU/GPL