Ανοιχτό Περιεχόμενο

Το mycontent.ellak.gr είναι μια πρωτοβουλία της ΕΕΛ/ΛΑΚ για την  ενίσχυση της δημιουργίας ελληνικού ανοικτού  περιεχομένου, και ξεδιπλώνεται μέσα από τρείς βασικές δράσεις:

– Την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στα θέματα του Ανοιχτού Περιεχομένου καθώς και της χρήσης και σύνταξης ανοικτού περιεχομένου, προβάλλοντας το συνεργατικό παράδειγμα της Wikipedia, και του OpenStreetMap με ενημερωτικά σεμινάρια, εργαστήρια και ενέργειες επιμόρφωσης και κινητοποίησης.

-Την προώθηση της ελεύθερης και ανοικτής πρόσβασης στα ψηφιακά έργα πολιτιστικής κληρονομιάς που διατηρούνται από μουσεία, αρχειοθήκες, βιβλιοθήκες και γκαλερί μέσω της συμμεττοχής στο OpenGlam

– Την κινητοποίηση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας στην κατεύθυνση παραγωγής ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου, ώστε αυτό να απλωθεί σε περισσότερους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της δια βίου μάθησης και επιμόρφωσης.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει σκοπό να ενισχύσει την πρόσβαση στην δημόσια πληροφορία αξιοποιώντας το ευνοϊκό διεθνές πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια από τα κινήματα για το ανοιχτό περιεχόμενο και την ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση.

Στο πνεύμα αυτής της δράσης είναι ανοικτό το κάλεσμα για συμμετοχή εθελοντών/εκπαιδευτών στα Ανοιχτά Σχολεία που θα λειτουργήσουν στην Αθήνα, με την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και στο πλαίσιο της πρωτοβουλία “Σχολεία ανοιχτά στην γειτονιά, ανοιχτά στην κοινωνία” της Αντιδημαρχίας για το Παιδί, από το φθινόπωρο και θα απευθύνονται δωρεάν σε όλους.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις δράσεις υπάρχουν διαθέσιμες στο http://mycontent.ellak.gr/.